Fortaleza Espiritual Ministries

withdrawn
#12  (2012-01-28 00:32)
withdrawn
#13  (2012-01-28 01:16)
withdrawn
#19  (2012-01-28 03:54)
withdrawn
#55  (2012-01-30 12:56)
withdrawn
#56  (2012-01-30 12:56)
withdrawn
#57  (2012-01-30 12:59)
withdrawn
#58  (2012-01-30 13:02)
withdrawn
#65  (2012-01-30 22:21)
withdrawn
#66  (2012-01-30 22:37)
withdrawn
#67  (2012-01-30 22:45)
withdrawn
#68  (2012-01-30 22:53)