Fortaleza Espiritual Ministries

withdrawn
#12  (2012-01-27 18:32)
withdrawn
#13  (2012-01-27 19:16)
withdrawn
#19  (2012-01-27 21:54)
withdrawn
#55  (2012-01-30 06:56)
withdrawn
#56  (2012-01-30 06:56)
withdrawn
#57  (2012-01-30 06:59)
withdrawn
#58  (2012-01-30 07:02)
withdrawn
#65  (2012-01-30 16:21)
withdrawn
#66  (2012-01-30 16:37)
withdrawn
#67  (2012-01-30 16:45)
withdrawn
#68  (2012-01-30 16:53)